Hi, How Can We Help You?

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de www.evisumloket.nl website en de pagina’s op deze ‘Site’ te gebruiken, stemt u in om te voldoen en gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden en condities, hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”, en stemt u in om alle toepasselijke wetten en regels na te leven. Verwijzingen naar ‘u’ en ‘uw’ verwijzen naar ieder individu die een aanvraag invult, onafhankelijk van of dit de werkelijke individu is of een ander individu handelend namens een ander, aangeduid als ‘aanvrager’. Verwijzingen naar ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ verwijzen naar www.evisumloket.nl.

Ons bedrijf gelooft in het scheppen van een relatie met u gebaseerd op vertrouwen. Het is essentieel voor u om te weten dat alle individuele juridische belangen worden beschermd. We herinneren u eraan dat u deze voorwaarden dient te accepteren teneinde gebruik te kunnen maken van onze diensten en deze website.

Gebruik Website

De gebruikers van deze website moeten ouder dan de leeftijd van 18 jaar zijn op het moment van toegang tot de website.

U stemt ermee in dat door het bezoeken van deze website en het gebruik van haar diensten u akkoord gaat met alle Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de website.

U mag de inhoud van deze site of de hier aangeboden diensten niet gebruiken voor persoonlijk gewin.

Uw verantwoordelijkheid ten opzichte van www.evisumloket.nl

Verstrek complete, accurate informatie in het aanvraagformulier, zoals vermeld in uw paspoort.

Onthoud u van het plaatsen van onjuiste, onwettige informatie.

U zult de website niet gebruiken voor enige criminele activiteit, met inbegrip van het veroorzaken van schade, beledigen van religieuze gevoelens of verspreiden van valse informatie.

Verstrek alle aanvullende informatie die nodig kan zijn voor het verwerken van uw e-Visum indien en wanneer nodig.

U heeft de volmacht van ‘anderen’ (reizigers) namens wie u de aanvraag mag indienen.

www.evisumloket.nl verantwoordelijkheid tegenover u (gebruikers)

Volledige en grondige controle van de aanvraagformulieren ingediend door de gebruikers.

Controleer en verzeker dat alle gegevens verstrekt door de gebruikers in overeenstemming zijn met de eisen van de Overheid.

Snelle e-Visa verwerkingsservices voor de servicekosten zoals vermeld.

Veilige en betrouwbare online betalingsmethoden garanderen alle betalingstransacties.

Zal nooit uw persoonlijke informatie gebruiken, openbaar maken of delen met wie dan ook.

Contact met u opnemen als en wanneer dit nodig is voor informatie die noodzakelijk kan zijn voor het verwerken van de aanvraag.

De Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid, de Prijzen of andere informatie op de website actualiseren, herzien en bewerken.

Hoewel alle systemen en procedures aanwezig zijn en alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de website in werking te houden, kan de 24/7 beschikbaarheid van de website niet worden gegarandeerd door redenen die buiten onze macht liggen.

Dienstverlening

Na het invullen van het online Turkije aanvraagformulier en het verrichten van de betaling, zullen wij streven om de Dienst aan u te leveren binnen het tijdsbestek vermeld in de beschrijving van de Dienst. Echter, in bepaalde gevallen kan dit langer duren, afhankelijk van de complexiteit van het profiel van de klant. Uw visumtoekenning is afhankelijk van de goedkeuring van de Turkse Overheid.

Alvorens de betaling voor het visum te verrichten, zal u de kans hebben om alle gegevens die u heeft ingevoerd op uw scherm te controleren en indien nodig wijzigingen aan te brengen. Indien u een fout heeft gemaakt, is het belangrijk dat u deze corrigeert voordat u verder gaat.

Gelieve geen reizen naar Turkije te regelen totdat u een e-mailbericht heeft ontvangen dat uw e-Visum verzoek is goedgekeurd door de Turkse Overheid. www.evisumloket.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor veranderingen van reisplannen van klanten als gevolg van e-Visa afhandeling.

Disclaimer

Wij zijn niet verbonden aan de overheid. Wij zijn een private onderneming.

Inflatie & levering

E-Visum Loket stelt zich vrij om inflaties door te voeren. daarnaast neemt de consument wel te noemen de klant een dienst af, welke inhoud het land van aanvraag betreden. E-Visum Loket houd zich vrij de inkomsten te houden indien de benodigde van een visum niet meer nodig is.

Over Onze Diensten

De informatie geboden op onze website is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie van de Turkse Overheid. Echter hebben wij onze website ontwikkeld zodat de relevante informatie gemakkelijk beschikbaar is en klanten een aanvraag kunnen invullen die makkelijk is in gebruik. De gebruikers kunnen op de hierin verstrekte informatie afgaan op eigen risico. Mocht u echter onjuistheden tegenkomen op onze website dan wordt u vriendelijk verzocht dit aan onze klantenservice afdeling door te geven. Wij hebben er alles aan gedaan om de laatste up-to-date informatie te bieden. Wij controleren het overheidsbeleid en de procedures regelmatig.

Onze agents helpen u bij het verkrijgen van uw reisvergunning van de Turkse regering die wij u verstrekken. Onze services omvatten het goed beoordelen van al uw antwoorden, het vertalen van informatie, het invullen van de applicatie en het controleren van het volledige document op nauwkeurigheid, volledigheid, spelling en grammatica. Daarnaast kunnen we contact met u opnemen via e-mail of telefoon. Services in het gedeelte “Services” van deze website.

Persoonlijke Gegevens

Gebruikersinformatie kan worden verzameld door www.evisumloket.nl bij een bezoek aan de site en kan vervolgens worden opgeslagen in onze beveiligde databases. Deze informatie kan omvatten:

Contactgegevens: E-mailadres en telefoonnummer.
Persoonlijke gegevens inclusief volledige naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats.
Paspoortinformatie (afgifte- en vervaldatum, documentnummer).
Verbindingslog en gegevens aangaande de IP-verbinding.
Cookies.
Betaling Registratie.

Wij verzamelen informatie over u in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid. Wanneer u, de aanvrager, gebruik maakt van deze website, wordt de nodige informatie verzameld om uw aanvraag te kunnen indienen.

Informatie geregistreerd op www.evisumloket.nl wordt beheerd als persoonlijke informatie en zal niet worden gedeeld met derden, behalve in de volgende gevallen;

Wanneer de toestemming van de aanvrager kan worden verkregen.
Wij zijn wettelijk verplicht deze details te verstrekken.
Benodigd voor de taak zoals onderhoud en beheer van het systeem.
Benodigd voor het beheren van www.evisumloket.nl

Het bedrijf zal de aanvraag verwerken met behulp van de informatie verstrekt door de aanvrager. www.evisumloket.nl is niet verantwoordelijk voor incorrect verstrekte informatie.

Voor meer informatie inzake vertrouwelijkheid, raadpleeg ons Privacybeleid.

Vrijstellingen van Aansprakelijkheid

www.evisumloket.nl is alleen verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag namens de aanvrager en is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van de genoemde aanvraag, omdat de goedkeuring onderhevig is aan de bevoegdheid van de Overheid. www.evisumloket.nl is niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van e-visumaanvragen die zijn gebaseerd op onjuist verstrekte informatie of op een fout gemaakt door de aanvrager. Deze website en dit bedrijf zijn niet verantwoordelijk voor een vertraging van de e-visumaanvraag omdat de responstijd wordt behandeld door de overheid.

www.evisumloket.nl is niet aansprakelijk indien de aanvrager een afwijzing van een visumaanvraag vanwege omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze invloedssfeer vallen. Bovendien accepteert de aanvrager dat in het geval van een afwijzing van het visum door de Overheid, noch de Overheid noch www.evisumloket.nlverplicht is dit van redenen te voorzien.

www.evisumloket.nl behoudt het recht om de registratie van een aanvrager te annuleren en om hun persoonlijke gegevens en aanvraag te verwijderen indien hij of zij: de vereiste procedure voor registratie negeert, verandert of gedeeltelijk weglaat; niet voldoet aan de juiste eisen en daarom niet geschikt is om de online aanvraag in te vullen; frauduleuze of onjuiste persoonlijke gegevens verstrekt of deelneemt aan een illegale activiteit.

Verbod

Het navolgende is een lijst van de beperkingen en verboden activiteiten voor gebruikers van www.evisumloket.nl;

Het plegen van illegale handelingen.
Kopiëren of delen van enige inhoud of diensten voorzien door www.evisumloket.nl.
Het schenden van het auteursrecht van de website of intellectueel eigendom;
Deelname aan enige activiteit die schade kan toebrengen aan www.evisumloket.nl of haar werknemers, aandeelhouders of derden.
Het beledigen van deze website, haar leden of derde partijen.
Gebruik of verspreiding van schadelijke software programma’s of computervirussen.
Het verzamelen van gegevens op of met betrekking tot onze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.evisumloket.nl.

Indien een gebruiker schade toebrengt aan een derde bij het gebruik van onze dienst dan zal hij/zij dit voor eigen rekening en verantwoordelijkheid oplossen en deze website geen schade toebrengen.

www.evisumloket.nl is niet aansprakelijk voor schade van leden als gevolg van het gebruik van deze dienst en zal geen schadevergoeding uitbetalen voor dergelijke schade.

Indien een gebruiker de Gebruiksvoorwaarden die hier beschreven worden schendt en schade toebrengt aan www.evisumloket.nl, dan kan deze website schadevergoeding eisen van hem/haar.

Wij bieden geen 100% geld terug garantie voor klanten waarvan de aanvraag van het e-Visum NIET is goedgekeurd.
De genoemde administratiekosten zullen nooit worden terugbetaald.

Klantenservice

Indien u vragen heeft aangaande uw bestelling, neem dan contact met ons op via de volgende communicatiemiddelen: email: [email protected],  (Kantooruren: 9.00 – 17.00 CET van maandag tot en met vrijdag).

Diversen

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te actualiseren, evenals enige andere inhoud van de Website van tijd tot tijd, en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. Indien u besluit om het bezoeken van deze Website te vervolgen, dan is het uw plicht om te controleren op wijzigingen van deze voorwaarden. Door het bezoeken van deze Website gaat u steeds uitdrukkelijk akkoord met het gebonden zijn aan deze voorwaarden.

Toepasselijk Recht en Jurisdictie

De algemene voorwaarden die worden beschreven in dit document vallen onder de Nederlandse wet. In het geval een gerechtelijke procedure zich voordoet zullen alle partijen worden onderworpen aan de wetten van deze jurisdictie.

Administratiekosten

www.evisumloket.nl  behoud het recht om de administratiekosten in mindering te brengen van een terugbetaling.